Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de mensenrechten in Bahrein

van Orry Van de Wauwer, Karl Vanlouwe, Bart Tommelein, Jeremie Vaneeckhout en Annick Lambrecht
230 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Maarten De Veuster
225 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de (post)brexitstrategie

van Karl Vanlouwe, Vera Jans, Bart Tommelein, Cathy Coudyser, Philippe Muyters en Karin Brouwers
161 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag BRUZZ - Onderzoek bereik

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
84 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het EU-onderhandelingsmandaat voor een vrijhandelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
1366 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de spanningen tussen de Vlaamse en federale diplomatie

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
1599 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het Vlaamse onderwijs- en sportbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, verslag door Annabel Tavernier
260 (2019-2020) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het pilootproject 'Input from political debates in regional parliaments' en over de werking van het Europese Comité van de Regio's

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Karl Vanlouwe, Jeremie Vaneeckhout, Karin Brouwers, Emmily Talpe en Kristof Slagmulder
249 (2019-2020) nr. 1

Gedachtewisseling over de brexit

28 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2