Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de strijd tegen de ontbossing van het Amazonewoud

van Karin Brouwers, Karl Vanlouwe, Emmily Talpe, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer en Maarten De Veuster
373 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Maarten De Veuster
225 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de mensenrechten in Bahrein

van Orry Van de Wauwer, Karl Vanlouwe, Bart Tommelein, Jeremie Vaneeckhout en Annick Lambrecht
230 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de opstart van een netwerk van alle Vlaamse mandatarissen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle
2848 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Vlaamse multilaterale partnerschappen - Stand van zaken

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
301 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Raad van de Europese Unie - Belgisch voorzitterschap

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
250 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over het jaarverslag van het Vlaams Vredesinstituut 2019

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Jeremie Vaneeckhout en Joris Nachtergaele
44 (2019-2020) nr. 2

Verslag over het jaarverslag van het Vlaams Vredesinstituut 2019

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Jeremie Vaneeckhout en Joris Nachtergaele
44 (2019-2020) nr. 2

Verslag van het verslagmoment over de Europese Ministerraad van 19 juni 2020

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Karl Vanlouwe en Annick Lambrecht
435 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2