Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand” en “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en vroeger ook het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaamse, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar leid ik de N-VA-fractie. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

Ook tijdens de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de herdenking van de Holodomor, de grote hongersnood in Oekraïne die het gevolg was van de communistische landbouwpolitiek in de voormalige Sovjet-Unie in 1932-33

van Sofie Joosen, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Joris Nachtergaele
1503 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de ratificatie van handels- en investeringsverdragen van de Europese Unie

van Philippe Muyters, Vera Jans, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Cathy Coudyser
1499 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de toetredingsgesprekken van de Europese Unie met de landen van de Westelijke Balkan

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer en Cathy Coudyser
1485 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vijandelijkheden tussen Armenië en Azerbeidzjan - Onderhandelingen

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
5 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Europese Commissie - Staat van de Unie - Belang voor Vlaanderen

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
426 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Bezoek minister-president aan Ierland - Iers-Vlaamse handelsrelaties

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
423 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Karl Vanlouwe, Annick Lambrecht, Cathy Coudyser en Kristof Slagmulder
15 (2022-2023) nr. 7-C

Verslag van het verslagmoment van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Bart Tommelein
1497 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de Staat van de Unie

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Karl Vanlouwe
1490 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2