Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Amendement op het voorstel van resolutie betreffende de recente ontwikkelingen in Polen en de verdediging van de Europese waarden en fundamenten, in het bijzonder van de rechtsstaat met zijn scheiding der machten

van Herman De Croo, Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Marc Hendrickx, Sabine de Bethune en Jan Van Esbroeck
1423 (2017-2018) nr. 5

Voorstel van resolutie betreffende professor Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is

van Tine Soens, Katia Segers, Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Jean-Jacques De Gucht en Wouter Vanbesien
1411 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de versterking van het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in Brussel

van Karl Vanlouwe, Willy Segers, Lieve Maes, Bart Nevens, Peter Persyn en Jan Van Esbroeck
1229 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de resultaten van de EU-onderhandelingen met Japan en Singapore

van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
1734 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de tweede brexitrondetafel

van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
1732 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het merkenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel

van Karl Vanlouwe aan minister Sven Gatz
1509 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van Vlaams Hervormingsprogramma 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jan Bertels en Paul Cordy
34 (2017-2018) nr. 2

Verslag over het ontwerp van Vlaams Hervormingsprogramma 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jan Bertels en Paul Cordy
34 (2017-2018) nr. 2

Verslag over het ontwerp van Vlaams Hervormingsprogramma 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jan Bertels en Paul Cordy
34 (2017-2018) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2