Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Verslag van de gedachtewisseling over de fusie van Buitenlandse Zaken met Kanselarij, de diplomatieke loopbaan, de mondiale uitdagingen en de samenwerkingsakkoorden van 1994

van Karin Brouwers, Karl Vanlouwe, Emmily Talpe, Joris Nachtergaele en Johan Deckmyn
764 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de fusie van Buitenlandse Zaken met Kanselarij, de diplomatieke loopbaan, de mondiale uitdagingen en de samenwerkingsakkoorden van 1994

van Karin Brouwers, Karl Vanlouwe, Emmily Talpe, Joris Nachtergaele en Johan Deckmyn
764 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de relaties met en de internationale positie van Taiwan

van Joris Nachtergaele, Vera Jans, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Maarten De Veuster
534 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de samenstelling van de plenaire vergadering van de conferentie over de toekomst van Europa

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
3322 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de eerste investeringen in Brussel in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle
3096 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het verdwijnen van de commentaarsectie op de website van BRUZZ

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle
3076 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzittingen over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid

namens Werkgroep Institutionele Zaken, verslag door Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy en Caroline Gennez
802 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de EU-aanpak van digitalisering en over het grote aandeel van digitalisering in de Vlaamse bijdrage aan het Belgische herstelplan

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Maarten De Veuster en Johan Deckmyn
797 (2020-2021) nr. 1

Verslag over de voorstellen van resolutie over de veroordeling van de vernietiging van cultureel erfgoed in Artsakh en over de erkenning van de onafhankelijke republiek Artsakh

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Karl Vanlouwe
575 (2020-2021) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2