Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand” en “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en vroeger ook het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaamse, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar leid ik de N-VA-fractie. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

Ook tijdens de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

van Allessia Claes, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Sofie Joosen
1643 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de toetredingsgesprekken van de Europese Unie met de landen van de Westelijke Balkan

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer en Cathy Coudyser
1485 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de erkenning als genocide van de Holodomor, de grote hongersnood van 1932-1933 in Oekraïne die het gevolg was van de communistische landbouwpolitiek in de voormalige Sovjet-Unie

van Sofie Joosen, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Joris Nachtergaele
1503 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Europese Raad rond migratie - Standpunt en agenda Vlaamse Regering

van Karl Vanlouwe aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
370 (2022-2023)

Schriftelijke vraag RepowerEU - Stand van zaken

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
130 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid van 7 maart 2023

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
1844 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verslagmoment van de Europese Raad van 9 februari 2023

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Karin Brouwers en Johan Deckmyn
1640 (2022-2023) nr. 1

Vraag om uitleg over de bespreking van de samenwerkingsakkoorden buitenlands beleid op de vergadering van de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
1831 (2022-2023)

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

van de Vlaamse Regering
15 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2