Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over regiospecifieke analyses, statistieken en aanbevelingen in het kader van het Europees Semester

van Philippe Muyters, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Joris Nachtergaele
502 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het conflict over Nagorno-Karabach

van Karl Vanlouwe, Vera Jans, Gwendolyn Rutten, Joris Nachtergaele, Karin Brouwers en Maarten De Veuster
475 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de strijd tegen de ontbossing van het Amazonewoud

van Karin Brouwers, Karl Vanlouwe, Emmily Talpe, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer en Maarten De Veuster
373 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het Vlaams Brusselfonds

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle
265 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de situatie in Catalonië

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
33 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de State of the Union van de voorzitter van de Europese Commissie

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
32 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verslagmoment van de Europese Raden van juli tot en met september 2020

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Joris Nachtergaele en Johan Deckmyn
507 (2020-2021) nr. 1

Vraag om uitleg over de rol van de Europese Unie in de coronacrisis

van Emmily Talpe aan minister Jan Jambon
310 (2020-2021)

Verslag van de gedachtewisseling over het jaarverslag 2019 en het eerste semester 2020 van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Karl Vanlouwe en Kristof Slagmulder
498 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2