Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over regiospecifieke analyses, statistieken en aanbevelingen in het kader van het Europees Semester

van Philippe Muyters, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Joris Nachtergaele
502 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over het onderzoek naar oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide en daarmee verband houdende strafbare feiten in Oekraïne

van Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Joris Nachtergaele, Karin Brouwers en Maarten De Veuster
1340 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de optimalisering van de huidige bevoegdheidsverdeling

van Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Gwendolyn Rutten, Liesbeth Homans, Koen Van den Heuvel en Kris Van Dijck
1347 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Nieuw bilateraal werkprogramma Vlaanderen-Catalonië - Stand van zaken

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
366 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Internationale aanbestedingen - Europees International Procurement Instrument (IPI)

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
367 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Jeugdorganisatie Capital - Subsidie

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
135 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de initiatieven van de minister-president om meer zelfbestuur voor Vlaanderen te realiseren, met een daadkrachtiger beleid als doel

van Chris Janssens aan minister Jan Jambon
691 (2021-2022)

Voorstel van resolutie over het onderzoeken van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid

van Jos D'Haese en Kim De Witte
1372 (2021-2022) nr. 1

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over de optimalisering van de huidige bevoegdheidsverdeling

namens Werkgroep Institutionele Zaken, verslag door Caroline Gennez
1347 (2021-2022) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2