Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over een Vlaamse insteek voor de Europese digitaliseringsagenda

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Cathy Coudyser, Vera Jans en Andries Gryffroy
830 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de escalatie en het geweld in het Israëlisch-Palestijnse conflict

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Joris Nachtergaele, Vera Jans en Cathy Coudyser
808 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de fusie van Buitenlandse Zaken met Kanselarij, de diplomatieke loopbaan, de mondiale uitdagingen en de samenwerkingsakkoorden van 1994

van Karin Brouwers, Karl Vanlouwe, Emmily Talpe, Joris Nachtergaele en Johan Deckmyn
764 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over het reglement van het FLOW-zwembad in Brussel

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle
751 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de gratieverlening door de Spaanse premier aan negen Catalaanse activisten

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
4034 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Musea Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ondersteuning

van Karl Vanlouwe aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
940 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het onderwijsbeleid

namens Werkgroep Institutionele Zaken, verslag door Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy en Caroline Gennez
912 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het beleid inzake landbouw en dierenwelzijn

namens Werkgroep Institutionele Zaken, verslag door Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy en Caroline Gennez
911 (2020-2021) nr. 1

Vraag om uitleg over de ontmoeting van de minister-president met de Palestijnse ambassadeur

van Annick Lambrecht aan minister Jan Jambon
4241 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2