Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over een Vlaamse insteek voor de Europese digitaliseringsagenda

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Cathy Coudyser, Vera Jans en Andries Gryffroy
830 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de escalatie en het geweld in het Israëlisch-Palestijnse conflict

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Joris Nachtergaele, Vera Jans en Cathy Coudyser
808 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de relaties met en de internationale positie van Taiwan

van Joris Nachtergaele, Vera Jans, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Maarten De Veuster
534 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het Vlaams-Hongaarse samenwerkingsakkoord

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
1279 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de deelname van de minister aan de vergaderingen van het college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle
1170 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de bijeenkomst op 2 december 2021 van leiders van de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
900 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de status van het Nederlands als regionale taal in Frans-Vlaanderen

van Kristof Slagmulder aan minister Jan Jambon
1276 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het uitblijven van een herziening van de interfederale samenwerkingsakkoorden inzake buitenlands beleid die Vlaanderen internationaal meer bevoegdheden moet geven

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
1234 (2021-2022)

Verslag van het verslagmoment van de Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Johan Deckmyn en Karl Vanlouwe
1095 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2