Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand” en “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en vroeger ook het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaamse, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar leid ik de N-VA-fractie. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

Ook tijdens de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

van Allessia Claes, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Sofie Joosen
1643 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de toetredingsgesprekken van de Europese Unie met de landen van de Westelijke Balkan

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer en Cathy Coudyser
1485 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de erkenning als genocide van de Holodomor, de grote hongersnood van 1932-1933 in Oekraïne die het gevolg was van de communistische landbouwpolitiek in de voormalige Sovjet-Unie

van Sofie Joosen, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Joris Nachtergaele
1503 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het bezoek van minister-president Jambon aan het Verenigd Koninkrijk

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
2914 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de labelstrategie van BRUZZ

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle
2605 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de organisatie van de 11 juliviering in Brussel

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle
2574 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de gesubsidieerde projecten 'Polsslag Brussel'

van Karin Brouwers aan minister Benjamin Dalle
2711 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de subsidiestroom van de Franse Gemeenschap naar Franstalige vzw's in Vlaanderen

van Klaas Slootmans aan minister Ben Weyts
2632 (2022-2023)

Vraag om uitleg over vaccinatie tegen berengeur als alternatief voor biggencastratie

van Sofie Joosen aan minister Ben Weyts
2776 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2