Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de beslissingen van de commissie Werkgelegenheid en de plenaire vergadering van het Europees Parlement over de coördinatie van de sociale zekerheid

van Karl Vanlouwe, Miranda Van Eetvelde, Peter Van Rompuy, Robrecht Bothuyne, Emmily Talpe en Axel Ronse
1778 (2018-2019) nr. 1

Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

van Lionel Bajart, Karl Vanlouwe, Joris Poschet, Koen Van den Heuvel, Bart Somers en Matthias Diependaele
1644 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het scheiden van kinderen van hun ouders door de Amerikaanse overheid

van Peter Van Rompuy, Rik Daems, Tine Soens, Karl Vanlouwe en Wouter Vanbesien
1637 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 24 - woensdag 13 februari 2019 16.04u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 31 januari 2019 14.02u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 22 - woensdag 30 januari 2019 17.35u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de omvorming van de E40 en A12 tot stadsboulevards op Brussels grondgebied

van Karin Brouwers aan minister Ben Weyts
285 (2018-2019)

Actuele vraag over de plannen om de autosnelwegen in Brussel om te vormen tot 'stadsboulevards' en de gevolgen hiervan voor Vlaanderen

van Chris Janssens aan minister Ben Weyts
265 (2018-2019)

Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

van Koen Van den Heuvel, Bart Somers en Matthias Diependaele
1879 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2