Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over een vernieuwd en werkbaar afsprakenkader voor het buitenlands beleid

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Joris Nachtergaele, Peter Van Rompuy en Maarten De Veuster
1187 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de toetredingsgesprekken van de Europese Unie met de landen van de Westelijke Balkan

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer en Cathy Coudyser
1137 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de veroordeling van de Russische inval in Oekraïne

van Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer, Staf Aerts en Annick Lambrecht
1167 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de relaties tussen de Europese Unie en India

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
2595 (2021-2022)

Vraag om uitleg over mogelijk gebruik van spyware door Spanje tegen Catalaanse politici en activisten

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
2651 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de herbevestiging van de samenwerking tussen Vlaanderen en Letland

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
2705 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de Belgisch-Nederlandse top van 19 april 2022 in Gent

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
2625 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het eindrapport van de Conferentie over de Toekomst van Europa

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
2844 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het afluisterschandaal in Catalonië

van Kristof Slagmulder aan minister Jan Jambon
2646 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2