Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een Vlaamse agendasetting van het werkprogramma van de Europese Commissie 2021

van Karl Vanlouwe, Cathy Coudyser, Maarten De Veuster, Philippe Muyters, Joris Nachtergaele en Andries Gryffroy
323 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de mensenrechten in Bahrein

van Orry Van de Wauwer, Karl Vanlouwe, Bart Tommelein, Jeremie Vaneeckhout en Annick Lambrecht
230 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Maarten De Veuster
225 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het Europese herstelfonds

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
2258 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Europese Unie - Openbare raadplegingen

van Karl Vanlouwe aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
341 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Europese Unie - Openbare raadplegingen

van Karl Vanlouwe aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
575 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over het advies van het Vlaams Vredesinstituut over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. 2018

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Joris Nachtergaele en Frieda Verougstraete-Deschacht
53 (2019-2020) nr. 3

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Maarten De Veuster, Johan Deckmyn en Karl Vanlouwe
19-A (2019-2020) nr. 2-C

Vraag om uitleg over het Europese herstelplan voor de coronacrisis

van Emmily Talpe aan minister Jan Jambon
2300 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2