Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de (post)brexitstrategie

van Karl Vanlouwe, Vera Jans, Bart Tommelein, Cathy Coudyser, Philippe Muyters en Karin Brouwers
161 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Catalonië

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Joris Nachtergaele, Vera Jans en Wilfried Vandaele
110 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het Turkse offensief in Noord-Syrië

van Karl Vanlouwe, Vera Jans, Bart Tommelein, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer en Maarten De Veuster
111 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de evaluatie van BRUZZ

van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle
1298 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het Europees Fonds voor een rechtvaardige transitie in het kader van de klimaatdoelstellingen

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
908 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de conferentie over de toekomst van Europa

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
857 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de samenwerking met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

van Els Ampe aan minister Benjamin Dalle
892 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de actualisering van de Brusselnorm

van Hannelore Goeman aan minister Benjamin Dalle
1202 (2019-2020)

Vraag om uitleg over controles op kooien voor vleeskonijnen

van Els Sterckx aan minister Ben Weyts
1190 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2