Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand” en “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en vroeger ook het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaamse, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar leid ik de N-VA-fractie. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

Ook tijdens de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de gewelddadige aanvallen van terreurorganisatie Hamas in Israël en over de-escalatie van het gewapend conflict in Israël en de Gazastrook

van Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer, Emmily Talpe, Staf Aerts en Annick Lambrecht
1842 (2023-2024) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de vluchtelingenstroom uit Nagorno-Karabach en de vrees voor een etnische zuivering in de regio

van Allessia Claes, Orry Van de Wauwer, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Sofie Joosen
1832 (2023-2024) nr. 1

Voorstel van resolutie over het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

van Allessia Claes, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Sofie Joosen
1643 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Opening Belgische ambassade Moldavië - Belang voor Vlaanderen

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
11 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Samenwerking met Schotland, Wales en Noord-Ierland - Stand van zaken

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
430 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Handelsmissie naar Vietnam - Evaluatie

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
434 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Cathy Coudyser, Emmily Talpe, Staf Aerts en Karl Vanlouwe
15 (2023-2024) nr. 6-C

Vraag om uitleg over een gecoördineerde terugtrekking uit het Energiehandvestverdrag

van Staf Aerts aan minister Jan Jambon
147 (2023-2024)

Actuele vraag over humanitaire steun vanuit Vlaanderen aan burgerslachtoffers in Gaza

van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon
100 (2023-2024)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2