Vlaanderen toont ambitie en blijft investeren in cultuur in Brussel

Door Karl Vanlouwe, Mathias Vanden Borre op 14 oktober 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Cultuur, Kunst

“Vlaanderen toont zich met minister-president Jan Jambon een betrouwbare partner en vriend van Brussel.” Vlaanderen blijft investeren in cultuur in Brussel, ook in coronatijden, stellen Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe en Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre vast. “In moeilijk tijden leer je echte vrienden kennen.”

Tijdens de gedachtewisseling in het Vlaams Parlement over het Vlaamse cultuurbeleid in Brussel en de brede Vlaamse Rand werd duidelijk dat het Vlaamse culturele leven een onmisbare schakel vormt in het Brusselse cultuurlandschap en stadsleven. De Vlaamse ambitie in Brussel komt, naast onderwijs, het sterkst tot uiting op het vlak van cultuur.

56 miljoen euro voor cultuur in Brussel

Vlaanderen heeft steeds sterk geïnvesteerd in zijn culturele aanwezigheid in Brussel. Dat tonen ook de recente cijfers. “In totaal werd in 2018 bijna 56 miljoen euro (10,39 procent van het Vlaamse cultuurbudget) besteed aan organisaties in en voor Brussel. Dat aandeel is dus dubbel zo groot als de 5%-ambitie van de Brusselnorm. Bovendien staan er nog heel wat mooie projecten in de steigers zoals het Amerikaans Theater, waarbij we rekenen op een goede samenwerking met andere overheden”, zegt Mathias Vanden Borre.

Brussel nonchalant met regels

Ook in coronatijden moet er ruimte zijn voor cultuurbeleving, maar dan wel op een veilige manier. “Minister-president Jambon toont zich terecht bezorgd over de veiligheid tijdens evenementen, voorstellingen of wedstrijden in Brussel-stad. Er zijn nog geen aanvragen binnengekomen van cultuurhuizen die onder de Vlaamse Gemeenschap vallen, terwijl ze al evenementen voor een groter aantal personen hebben georganiseerd. Brusselse overheden staan er helaas om bekend dat ze soms nonchalant met regels omspringen. Ik zal PS-burgemeester Close daarover interpelleren tijdens de volgende gemeenteraad.”

Vlaamse meerwaarde in coronatijden

De meerwaarde van de aanwezigheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel wordt ook bewezen tijdens de COVID-19-crisis. “Ook het Coronanoodfonds stond open voor de Brusselse culturele organisaties, waarbij een steunaanvraag is gekomen ter waarde van bijna 2,5 miljoen euro. Dat is ongeveer 20 procent van de totale aanvraag. Voor de coronapremie van 1.500 euro voor cultuurwerkers waren er 240 aanvragen voor Brussel op een totaal van 2.088 goedgekeurde dossiers, dus 11,5 procent. Bovendien wordt kortelings ook de Coronapremie Culturele Activiteiten gelanceerd, waar cultuurmakers een tussenkomst tot 20.000 euro kunnen aanvragen. In moeilijke tijden leer je je echte vrienden kennen. Vlaanderen toont zich met minister-president Jan Jambon een betrouwbare partner en vriend van Brussel”, merkt Karl Vanlouwe op.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is