Vlaanderen leert Europa inburgeren

Door Karl Vanlouwe op 26 september 2016, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Inburgering, Europese Commissie, Regio's in Europa

Het Europese Comité van de Regio’s heeft een rapport van Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe over de integratie van nieuwkomers goedgekeurd. Daarin wordt de wijze waarop Vlaanderen taalkennis en inburgering promoot in de kijker gezet. Later dit jaar wordt het rapport als officieel advies overgemaakt aan alle Europese instellingen.

Initiatiefnemer Karl Vanlouwe reageert tevreden: “Al meer dan tien jaar voert Vlaanderen een succesvol en verplicht integratie- en inburgeringsbeleid voor nieuwkomers. Taalverwerving en inburgering zijn daarvan de twee speerpunten. Wat Vlaanderen doet, zal binnenkort een voorbeeld zijn voor heel de Europese Unie.”

Volwaardig integreren

Het rapport stelt voor om nieuwkomers zo snel mogelijk in interactie te laten treden met nieuwe buren, klasgenoten, leerkrachten op school en collega’s op de werkvloer. Inburgeringstrajecten met cursussen maatschappelijke oriëntatie kunnen bovendien nieuwkomers interactief kennis laten maken met onze Europese normen en waarden.

Het is noodzakelijk om legale nieuwkomers volwaardig te integreren in onze maatschappij. Onze Europese samenleving wordt namelijk steeds diverser, niet het minst door de huidige asiel- en migratiecrisis. “Integratie moet een verhaal zijn van rechten en plichten, zowel voor de nieuwkomer als voor de gastgemeenschap”, besluit Vanlouwe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is