Vlaanderen dient belangenconflict in tegen Brussel over decumul

Door Karl Vanlouwe, Matthias Diependaele op 27 juni 2018, over deze onderwerpen: Politiek, Hervorming Brussel

Het Vlaams Parlement dient een belangenconflict in tegen de volledige decumul die het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wil invoeren. “Het debat over de zin en onzin van een decumulregeling kan gevoerd worden maar doet hier verder niet ter zake. Het is onaanvaardbaar hoe dit initiatief de politieke rechten van de Brusselse Vlamingen onderuit haalt en bovendien impact heeft op de samenstelling en de werking van ons Vlaams Parlement”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe en fractieleider Matthias Diependaele, indieners van de motie.

Brusselse Vlamingen

Brussel wil een volledige decumul: geen enkele schepen of burgemeester van de 19 Brusselse gemeenten zou in een parlement kunnen zetelen. Het voorstel moet in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een meerderheid halen in elke taalgroep. Bij de Nederlandstaligen was die meerderheid er niet, omdat zij vrezen dat de decumul de problemen niet oplost en dat vooral wordt gemorreld aan de politieke rechten van de Brusselse Vlamingen.

Institutioneel evenwicht

De indieners willen de bescherming voor de Vlaamse minderheid omzeilen met het zogenaamde ‘antiblokkeringssysteem’. In uitzonderlijke gevallen kan een tweede stemming doorgaan waarbij geen meerderheid in elke taalgroep nodig is. “Men schuift de democratische rechten van de Brusselse Vlamingen volledig aan de kant en zet de institutionele evenwichten in dit land op de helling. Deze malafide gang van zaken geeft weer waarom België niet werkt: de beschermingsmechanismen zijn er enkel in het voordeel van Franstaligen”, meent Karl Vanlouwe, Vlaams Parlementslid uit Brussel.

Impact voor Vlaams Parlement

Behalve het buitenspel zetten van de Vlaamse minderheid in Brussel is dit voorstel een eenzijdige beslissing die de samenstelling en de werking van het Vlaams Parlement beïnvloedt. De regel geldt namelijk ook voor de zes Vlaams Parlementsleden uit Brussel. Zij worden anders behandeld dan de 118 volksvertegenwoordigers uit het Vlaams Gewest. “Het kan natuurlijk niet dat men in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement gaat bepalen hoe ons Vlaams Parlement eruitziet. De autonomie van deelstaten is er niet gekomen zodat men voor een ander beslissingen kan nemen”, oordeelt Vlaams fractieleider Matthias Diependaele.

Kale reis

Het belangenconflict schorst de procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 60 dagen. Intussen kan er overleg gepleegd worden tussen beide parlementen. “Als men de bescherming van de Vlaamse minderheid in Brussel met de voeten treedt, en eenzijdig denkt beslissingen te kunnen nemen die een ander parlement raken, zal men van een kale reis terugkomen. Wij zullen ons met alle middelen blijven verzetten tegen dit soort voorstellen,” besluiten Vanlouwe en Diependaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is