Vlaamse prioriteiten in het Europees beleid

Door Karl Vanlouwe op 5 juni 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Buitenlandse Zaken
Karl Vanlouwe

“Het is belangrijk dat Vlaanderen rechtstreeks met het Europese niveau in dialoog kan gaan.” De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement heeft op initiatief van volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe een conceptnota ingediend met zes prioriteiten waar de Europese Commissie op zou moeten focussen in haar beleid.

De nota kadert in een Europees proefproject om regionale parlementen directer te betrekken in de agendasetting van de Europese Commissie. De organisatie ervan wordt opgenomen door CALRE (de Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees) en door het Comité van de Regio’s (het EU-adviesorgaan bestaande uit regionale en lokale vertegenwoordigers).

Duidelijke afspraken

Volgens de N-VA-fractie is het cruciaal om een duidelijk afsprakenkader te hebben als leidraad voor onze Europese samenwerking. Die moet gebaseerd zijn op subsidiariteit, proportionaliteit, verantwoordelijkheid en solidariteit.

In de conceptnota worden daarnaast zes specifieke beleidsprioriteiten naar voren geschoven:

  1. een EU die inzet op jobs, welvaart, innovatie en duurzaamheid;
  2. een EU die de interne markt verdiept en versterkt, en die vrije en faire handel promoot;
  3. een EU die buitengrenzen beschermt en illegale migratie tegengaat;
  4. een EU die sociale dumping weert en zich verzet tegen deloyale concurrentie;
  5. een EU die onze Europese identiteit, democratische waarden, de rechtsstaat en fundamentele rechten en vrijheden beschermt en uitdraagt;
  6. een EU die meer impact heeft op internationaal niveau.

De nota werd besproken in de Commissie Buitenlands Beleid en wordt overgemaakt aan de Europese instellingen. 

Rechtstreekse dialoog Vlaanderen-EU

Karl Vanlouwe noemt het belangrijk dat Vlaanderen rechtstreeks met het Europese niveau in dialoog kan gaan. “Dit proefproject zorgt ervoor dat we dat niet via de omweg van het federale niveau moeten doen. Door middel van deze conceptnota zet de N-VA in de verf waar de prioriteiten voor ons liggen in de aanloop van de opmaak van het Werkprogramma van de Europese Commissie.”

De volledige conceptnota kan u hier terugvinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is