Vlaams Parlement wil sterkere Vlaamse stem in buitenlands beleid

Door Karl Vanlouwe op 15 april 2022, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken
Karl Vanlouwe

Het Vlaams Parlement vraagt een grotere en duidelijkere rol voor Vlaanderen op vlak van Europees en buitenlands beleid. Daarom moeten enkele samenwerkingsakkoorden tussen de deelstaten en de federale overheid – eindelijk – geactualiseerd worden. “Enkel op die manier kan Vlaanderen zijn grondwettelijke bevoegdheden terdege uitoefenen”, aldus Karl Vanlouwe. Hij nam, samen met Joris Nachtergaele en Maarten De Veuster en de andere meerderheidspartijen het initiatief voor een voorstel van resolutie.

Die resolutie vraagt de Vlaamse Regering om bij de federale overheid aan te dringen op de actualisering van akkoorden die het statuut van de deelstatelijke diplomaten en de rol van de Belgische deelstaten bij de EU en andere internationale organisaties bepalen. Die akkoorden zijn al dertig jaar oud en gedateerd, door de opeenvolgende staatshervormingen en de veranderde internationale context. Conform het “in foro interno, in foro externo”-beginsel zijn de deelstaten immers bevoegd om ook internationaal op te treden voor hun interne materiële bevoegdheden, zoals onderwijs of leefmilieu.

Achterhaald statuut

“De deelstaten worden op Europees of internationaal niveau soms vertegenwoordigd door federale diplomaten, ook al gaat het om deelstatelijke bevoegdheden. Ook het statuut van regionale vertegenwoordigers in het buitenland is achterhaald. Het is het dan ook hoog tijd die anomalieën weg te werken. Die actualisering staat niet alleen in het Vlaams regeerakkoord, maar ook in het federale”, aldus Karl Vanlouwe.

Uitgesproken Vlaamse ambities

Initiatiefnemers Karl Vanlouwe, Joris Nachtergaele en Maarten De Veuster leggen uit waarom zo’n herziening dringend nodig is: “Het is in het belang van Vlaanderen en de Vlaamse economie dat Vlaanderen zijn bevoegdheden maximaal kan invullen, ook in het buitenland. Vlaanderen heeft dan ook uitgesproken Europese en internationale ambities. Om die waar te maken is het essentieel dat we over een volwaardige Europese en internationale stem en vertegenwoordiging beschikken en dat Vlaanderen vaker vertegenwoordigd is aan de Europese tafel. Daarvoor moet ook het diplomatiek statuut van onze Vlaamse vertegenwoordigers opgewaardeerd worden.”

Bal in kamp van federale regering

Volgens Vanlouwe ligt de bal nu in het kamp van de federale regering. “Zowel de Vlaamse regering als het Vlaams Parlement schaarden zich achter deze legitieme eis. Ik verwacht dan ook dat de federale regering zo snel mogelijk een akkoord bereikt met de deelstaten. Ik herinner de federale regering er ook aan dat een herziening van de samenwerkingsakkoorden ook in het federale regeerakkoord werd opgenomen. Niks staat die belofte in de weg”, aldus Vanlouwe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is