Sinds de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 verschenen verscheidene rapporten over grove mensenrechtenschendingen en vermeende internationale misdaden zoals oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Internationale ngo’s zoals Human Rights Watch brachten via doortastend onderzoek en pakkende getuigenissen deze gruwelijke wreedheden aan het licht.

Onderzoek naar genocide

Het Vlaams Parlement, dat reeds eerder de Russische inval in Oekraïne veroordeelde, roept het Internationaal Strafhof nu op om deze zorgwekkende kwestie dringend en grondig te onderzoeken. Het onderzoek dient, volgens het Vlaams Parlement, ook na te gaan of de misdaden gepleegd door Rusland als genocide gekwalificeerd kunnen worden.

Zwaarst mogelijke misdaden

“Ondanks alle internationale afspraken over oorlogsvoering bestaat minstens het vermoeden dat Rusland grove internationale misdaden pleegt in Oekraïne”, licht Karl Vanlouwe het initiatief toe. “Het gaat om de zwaarst mogelijke misdaden: oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en mogelijk ook genocide: het spreekt voor zich dat dit onderzocht moet worden en dat de verantwoordelijken desgevallend vervolgd moeten worden.”

Geen steen onaangeroerd

De initiatiefnemers hopen, net zoals onder andere hun collega’s in het Europees Parlement, dat een diepgaand internationaal onderzoek snel verheldering kan brengen. Ze eisen dat geen steen onaangeroerd blijft en dat de daders ter verantwoording worden geroepen.

Onderwerpen