Sinds 8 oktober vinden in verschillende Israëlische steden en de grensregio met Gaza verschillende gruwelijke aanvallen plaats van Hamas op de Israëlische bevolking. “We veroordelen élke vorm van geweld én de gijzeling van Israëlische burgers”, klinkt het bij Vanlouwe. “Tegelijk benadrukken we ook dat Israël het recht heeft zich te verdedigen binnen de contouren van het internationaal recht. Daarnaast beklemtonen we ook dat alles in het werk moet gesteld worden om Israëlische gijzelaars onvoorwaardelijk terug thuis te krijgen.” 

Tweestatenoplossing

Het conflict tussen Israël en Palestina sleept ondertussen al 75 jaar aan. Toenadering en escalatie wisselden elkaar af. “De enige realistische oplossing voor beide zijden is en blijft een tweestatenoplossing”, vertelt Vanlouwe. “Die krijgt ook nogmaals nagenoeg unanieme steun vanuit het Vlaams Parlement. We roepen de Europese Commissie met aandrang op om een bemiddelende rol op te nemen om duurzame vrede in de regio opnieuw een kans te geven.”