Vlaams Parlement dringt aan op de-escalatie Israëlisch-Palestijns conflict

Door Karl Vanlouwe op 12 oktober 2023, over deze onderwerpen: Diplomatie
Israëlisch-Palestijns conflict

Het Vlaams Parlement veroordeelt de aanvallen van Hamas in Israël ten strengste en ondubbelzinnig. Dat staat te lezen in een resolutie die woensdagavond nagenoeg unaniem werd goedgekeurd in het halfrond. Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe nam het initiatief en is tevreden dat het Vlaams Parlement alle geweld in het conflict eendrachtig veroordeelt: “We roepen op om alle zinloze aanvallen en geweld onmiddellijk stop te zetten. Diplomatie is de enige juiste weg die bewandeld kan worden om een tweestatenoplossing opnieuw bespreekbaar te maken.” 

Sinds 8 oktober vinden in verschillende Israëlische steden en de grensregio met Gaza verschillende gruwelijke aanvallen plaats van Hamas op de Israëlische bevolking. “We veroordelen élke vorm van geweld én de gijzeling van Israëlische burgers”, klinkt het bij Vanlouwe. “Tegelijk benadrukken we ook dat Israël het recht heeft zich te verdedigen binnen de contouren van het internationaal recht. Daarnaast beklemtonen we ook dat alles in het werk moet gesteld worden om Israëlische gijzelaars onvoorwaardelijk terug thuis te krijgen.” 

Tweestatenoplossing

Het conflict tussen Israël en Palestina sleept ondertussen al 75 jaar aan. Toenadering en escalatie wisselden elkaar af. “De enige realistische oplossing voor beide zijden is en blijft een tweestatenoplossing”, vertelt Vanlouwe. “Die krijgt ook nogmaals nagenoeg unanieme steun vanuit het Vlaams Parlement. We roepen de Europese Commissie met aandrang op om een bemiddelende rol op te nemen om duurzame vrede in de regio opnieuw een kans te geven.”  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is