Paars-groen maakt eigen communautaire beloftes niet waar

Door Sander Loones, Karl Vanlouwe op 8 maart 2021, over deze onderwerpen: Confederalisme, Democratie
Vlaanderen - Wallonië

De langverwachte communautaire plannen die de federale ministers maandag voorstelden, bleken andermaal een maat voor niets. N-VA-parlementsleden Sander Loones en Karl Vanlouwe vrezen dat het Dialoogplatform misbruikt wordt om echte communautaire stappen op de lange baan te schuiven “Het wordt tijd dat paars-groen haar eigen beloftes nakomt.”

Maandag stelden ministers Verlinden en Clarinval hun communautaire plannen voor in de Senaat. Meer informatie werd daarbij verwacht over het aangekondigde paars-groene ‘Dialoogplatform’ en over de lijst met grondwetsartikelen die de regering voor herziening vatbaar zou willen verklaren. “Maar helaas blijven de Vivaldisten ter plaatse trappelen”, stellen N-VA-parlementsleden Sander Loones en Karl Vanlouwe vast. "De ministers lazen vandaag gewoon hun beleidsnota van november nog eens voor. Paars-groen blinkt uit in beloftes, maar wanneer komt er eindelijk actie?”

Beloftes keer op keer gebroken

Dat het regeerakkoord ook een institutioneel hoofdstuk bevat, haalt CD&V herhaaldelijk aan als haar trofee. “Helaas blijkt CD&V keer op keer erg slordig met die eigen trofee om te springen”, stelt Loones vast. “Bij de start van de regering werd aangekondigd dat het institutionele door vice-premiers zou worden opgevolgd. CD&V en MR kozen echter voor gewone ministers. De institutionele beleidsnota werd vervolgens te laat aan het parlement bezorgd. Bovendien is het nog altijd wachten op de lijst met grondwetsartikelen die volgens de regering voor herziening vatbaar zullen worden verklaard. Het regeerakkoord beloofde die lijst nochtans “bij de aanvang” van de regeerperiode. Keer op keer worden de institutionele beloftes gebroken.”

Het blijft wachten

De ministers werden intussen herhaaldelijk bevraagd over hun eigen institutionele beloftes. De lijst met te herziene grondwetsartikelen werd niet bezorgd “bij de aanvang van de regeerperiode”. Op 10 februari antwoordde minister Verlinden dat de lijst "in de loop van de komende week” aan het parlement zou worden bezorgd. Ook dat gebeurde niet. Op 24 februari klonk het in de Kamercommissie Grondwet dat minister Verlinden “de intentie had om op korte termijn te komen met die lijst en met de verdere toelichting over hoe wij dat zullen aanpakken.” Het blijft wachten.

Stilstand door interne paars-groene spanningen

Vervolgens klonk het bij de ministers dat de lijst bezorgd zou worden samen met de voorstelling van het zogenaamde Dialoogplatform. ”Maar ook dat is vandaag niet gebeurd”, stelt senaatsfractieleider Vanlouwe vast. “Vandaag werd dat platform verder toegelicht in de Senaat, maar de lijst met grondwetsartikelen werd ook nu niet bezorgd. Het wordt tijd dat paars-groen haar eigen beloftes nakomt. De stilstand lijkt vooral te wijzen op interne paars-groene spanningen, ze geraken er gewoon niet uit”.

Excuus om verkiezingsuitslag te negeren

Overigens lijkt het Dialoogplatform vooral een paars-groen excuus te worden om de verkiezingsuitslag te blijven negeren, meent Vanlouwe. “Paars-groen heeft het vaak over meer institutionele efficiëntie, dialoog, het betrekken van de burger... Goed, maar wanneer zal het eindelijk gaan over meer democratie? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat zo’n Dialoogplatform gebruikt wordt omdat de Vivaldisten niet gelukkig zijn met het resultaat van de verkiezingen!”

Echte communautaire stappen op de lange baan

Bovendien stelde minister Verlinden dat de resultaten van het Dialoogplatform eind 2021 bekend zouden moeten zijn. Een meer gedetailleerde planning werd niet verschaft, maar het lijkt een krappe timing. “Het Dialoogplatform en de goede bedoelingen omtrent burgerparticipatie worden allicht misbruikt om echte communautaire stappen op de lange baan te schuiven”, besluiten de N-VA parlementsleden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is