Rechten en plichten in evenwicht

Miranda Van Eetvelde treedt hem bij: “Onze sociale zekerheid is waardevol. Te waardevol om ze te ondergraven en ze zomaar open te stellen voor iedereen.” Ook Karl Vanlouwe wil niet dat EU-burgers al na één dag aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. “Ook al moeten burgers in eigen land eerst 312 dagen gewerkt hebben, dan nog kan het voor ons echt niet dat ze na één dag werken in België recht hebben op een uitkering. We ijveren voor een meer gedragen systeem, waarbij bijdragen en uitkeringen, rechten en plichten meer in evenwicht zijn met elkaar”, zegt Karl Vanlouwe.

Het Vlaams Parlement keurde de resolutie goed.