N-VA zet internationaal offensief in

Door Karl Vanlouwe op 24 augustus 2016, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Europese Unie

De N-VA nam al wel eerder initiatieven om zich internationaal te profileren. Zo organiseerde de partij tijdens de onderhandelingsmarathon na de verkiezingen van 2010 een internationale persconferentie om haar ideeën tijdens de formatie te verduidelijken. De partij sloot aan bij de conservatieve fractie in het Europees Parlement om zwaarder op het Europese beleid te kunnen wegen.

Maar nu de partij als grootste regeringspartner de spil is geworden van de Vlaamse en federale regering, is de situatie veranderd. De N-VA is belangrijker als gesprekspartner op internationale fora. N-VA-politici namen op de internationale vergaderingen wel het spreekrecht over van ministers uit de traditionele partijen, maar erfden bij die wissel van de macht niet de buitenlandse contacten.

Coördinatie

Het partijbestuur heeft daarom de parlementsleden Sander ­Loones (Europa), Karl Vanlouwe (Vlaams) en Peter Luykx (federaal) de opdracht gegeven een werkgroep - N-VA Internationaal - op te richten die ervoor moet zorgen dat de partij zwaarder kan wegen op internationaal vlak, en op het Vlaamse en federale buitenlandse beleid.

'De werkgroep moet de standpunten van de N-VA-mandatarissen coördineren, zodat ze op internationale fora hetzelfde zeggen. Dat moet de partij ook extern sterker maken', zeggen Vanlouwe en Luykx. 'Het is dringend noodzakelijk dat de internationale gemeenschap weet dat het zwaartepunt in België bij de deelstaten ligt en Vlaanderen veruit de belangrijkste deelstaat is.'

De N-VA klaagde er al eerder over dat buitenlandse media hun informatie vaak uit Franstalige bronnen halen en plant nu een nieuw offensief om over zichzelf en over de eigenheden en eigenaardigheden van het Belgische staatsbestel te communiceren.

'Dit is niet meer het Belgique à papa', klinkt het. 'Het is hoog tijd dat wij een correctie aanbrengen in het beeld dat over ons land bestaat in het buitenland. Het wordt ook hoog tijd dat alle federale diplomaten dit inzien.'

Geen superstaat

Tegelijk wil de partij haar Europese visie uitdragen. 'We moeten duidelijk maken dat België niet meer het land is dat automatisch eurofiele standpunten inneemt', zeggen Vanlouwe en Luykx. Wij pleiten voor Europese samenwerking om de eenvoudige reden dat Vlaanderen hier beter van wordt. Maar als eurorealisten wijzen we het idee van een grote Europese superstaat af.'

De N-VA wil met dat standpunt zwaar wegen op de visienota Europese Unie waarover de Vlaamse regering binnenkort discussieert. Een Europa met verschillende snelheden is voor de partij wel mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Maar ook over andere internationale instellingen wil de partij nadenken, en dat 'zonder taboe'.

Om die internationale reflex te versterken, organiseert de werkgroep ook een reeks vormings- en bijscholingsdagen voor N-VA-politici, zodat die in hun internationale contacten ook meer de N-VA-standpunten over confederalisme en Vlaamse onafhankelijkheid gaan uitdragen.

Diplomatie

Een van de eerste thema's waar de werkgroep zich over zal buigen, is de samenwerking tussen de Vlaamse en federale diplomatie.

De samenwerkingsakkoorden daarover zijn achterhaald sinds bij de jongste staatshervorming bijkomende bevoegdheden naar de regio's werden overgedragen. De N-VA dringt aan op een beter statuut voor de Vlaamse diplomaten en op een modernisering van de federale diplomatie, waar politieke benoemingen uitgebannen moet worden. De partij is ook voorstander van hoorzittingen in het parlement alvorens Belgische ambassadeurs te benoemen.

 

Wim Winckelmans, De Standaard 24/08/2016

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is