N-VA Brussel wil deontologische code voor lokale mandatarissen

Door Karl Vanlouwe op 30 januari 2023, over deze onderwerpen: Brussel

N-VA Brussel wil dat alle Brusselse gemeenten een deontologische code aannemen voor lokale mandatarissen. Gemeenteraadsleden Karl Vanlouwe (Ganshoren) en Mathias Vanden Borre (Brussel-Stad) dienen daarvoor alvast een voorstel in hun respectievelijke gemeenteraad in. “Die code moet een leidraad vormen voor lokale politici bij de uitoefening van hun mandaat. Zo willen we schandalen vermijden, die de Brusselse politiek teisteren.”

Deontologische code en verwachtingen van burgers

Burgers hebben terecht hoge verwachtingen van politici. Een deontologische code kan politici helpen om aan die verwachtingen te voldoen. Zo’n code vormt immers een leidraad om een politiek mandaat op een correcte manier uit te oefenen, met respect voor kernwaarden als dienstbaarheid, onafhankelijkheid en zorgvuldigheid.

In Vlaanderen is de praktijk van deontologische codes voor lokale mandatarissen al ruim verspreid. Hoog tijd dus dat ook Brusselse gemeenten werk maken van zo’n code, vindt Vanlouwe: “Politici in Brussel worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen en valkuilen als hun collega’s in Vlaanderen. Deze code is dan ook nodig om hen te helpen bij een correcte uitvoering van hun mandaat.”

Daarom dient de Brusselse N-VA nu voorstellen in om ook in de Brusselse gemeenten een deontologische code aan te nemen, gebaseerd op het model van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Vanden Borre licht toe: “De code bevat bijvoorbeeld regels over onafhankelijkheid of het aannemen van geschenken. Het is een barricade tegen belangenvermenging, omkoping of andere politieke onkuisheid.”

Brusselse politieke cultuur?

Dat een deontologische code ontbreekt in Brussel, is bijzonder. Vanden Borre: “Een democratisch verkozen mandaat opnemen is een mooie roeping. De Brusselse politiek wordt helaas geplaagd door allerhande schandalen en belangenvermenging. Ik zal ook een initiatief op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een deontologische code in alle 19 gemeenten in te voeren.”

Misschien is het gebrek aan een deontologische code wel de reden waarom de Brusselse politiek zo vaak in het oog van de storm terechtkomt naar aanleiding van een zoveelste schandaal. Vanlouwe hoopt alvast dat de gemeenteraden zullen instemmen met de code om toekomstige excessen te vermijden: “Deze code vormt een belangrijk signaal aan de bevolking. Politici zijn er om het algemeen belang te dienen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is