Karl Vanlouwe hekelt taalbeleid van BRUZZ

Door Karl Vanlouwe op 15 februari 2023, over deze onderwerpen: Brussel

8,1 miljoen euro. Zoveel steun krijgt het nieuwsmedium BRUZZ van de Vlaamse regering (6,5 miljoen euro) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (1,6 miljoen euro). In ruil verwacht Vlaanderen dat BRUZZ kwalitatieve en Nederlandstalige berichtgeving over de Vlaamse hoofdstad brengt. Om zo de band tussen Vlaanderen en Brussel te versterken. Maar gebeurt dat ook voldoende? Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe alvast niet: “Het taalbeleid van BRUZZ laat te wensen over. Van promotie van het Nederlands is geen sprake. Integendeel, zelfs.”

Taalcharter is onvoldoende

Het gebruik van talen door BRUZZ is vastgelegd in het Taalcharter, dat erop gericht is – of zou moeten zijn – om de positie van het Nederlands te beschermen. De praktijk leert echter dat het charter totaal ontoereikend is. Vanlouwe licht toe: “Door te lakse regels verglijdt BRUZZ steeds meer van een Nederlandstalig naar een meertalig magazine.”

Tweetalige reclame…voor vastgoed in de Vlaamse Rand

Het Taalcharter stelt dat BRUZZ tot 20% meer- of eentalig anderstalige reclame mag verspreiden. Die 20% is principieel te hoog, vindt Vanlouwe. Daarnaast vindt hij de manier waarop BRUZZ met die reclamevrijheid omspringt problematisch: “Onlangs zag ik een tweetalige reclame voor vastgoed in de Vlaamse Rand. BRUZZ verspreidt dus Franstalige advertenties voor woningen in de Vlaamse Rand. Hoe dat bijdraagt aan het versterken van de band met Vlaanderen, zie ik echt niet. Dit is geen promotie van Vlaanderen, maar van verfransing.”

Belangrijk detail: het versterken van het Nederlands is net een beleidsprioriteit van de Vlaamse Regering, zeker in de Vlaamse Rand.

Franstalige reclame…voor tweetalige overheidsinstellingen

Maar het wordt nog gekker… Zo publiceerde BRUZZ tot tweemaal toe een eentalig Franstalige advertentie van hub.brussels, een gewestelijke overheidsinstelling die volgens de taalwetgeving tweetalig dient te zijn. In de werkelijkheid opereert hub.brussels regelmatig enkel en in het Frans en voor BRUZZ blijkt dat geen enkel probleem te zijn. Méér nog: BRUZZ faciliteert die eentaligheid!

Vanlouwe vindt dit onbegrijpelijk: “Tweetalige dienstverlening is in Brussel een echt probleem. BRUZZ is daarvan op de hoogte maar laat toch toe dat een overheidsinstelling enkel in het Frans adverteert. Dat is gewoon onverantwoord.”

Meer aandacht voor Nederlands

Die twee voorbeelden tonen volgens Vanlouwe aan dat de huidige situatie problematisch is. BRUZZ moet dringend een écht Vlaams-Brussels nieuwsmedium worden, met voldoende aandacht voor het Nederlands. Dubieuze advertenties of cultuurmagazines die de facto drietalig zijn, horen daar niet bij. Vanlouwe vat samen: “Het is tijd voor een nieuw Taalcharter, met duidelijke en strenge regels die het Nederlands actief promoten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is