Barnier kwam in het parlement de stand van zaken in de brexitonderhandelingen toelichten. Zijn komst was een unieke kans om de heikele positie van Vlaanderen in het hele brexitverhaal op tafel te leggen. Karl Vanlouwe greep die kans met beide handen. “Er staat veel op het spel voor Vlaanderen”, aldus Vanlouwe. “Als exportregio hebben we alle belang bij goede relaties met onze Britse buren. De uitstap van de Britten mag niet uitmonden in een vechtscheiding.”

Handelsbelemmeringen vermijden

Vanlouwe pleitte daarom voor een allesomvattend akkoord. “Ongelijke regels inzake staatssteun moeten we absoluut vermijden. Voor onze visserijsector is de toegang tot de Britse wateren van levensbelang. En voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge als exporthub naar het Verenigd Koninkrijk moeten we streven naar zo weinig mogelijk tarieven en andere handelsbelemmeringen.”

Steun voor zwaarst getroffen regio’s

Hij drong bij Barnier ook aan op gerichte steun voor Vlaanderen. “Het Europese brexitfonds van 5 miljard euro volstaat absoluut niet. De schaarse middelen moeten terechtkomen in de regio’s en industrieën die het zwaarst getroffen worden door de brexit, en Vlaanderen hoort daar zeker bij. Kleinere lid- of deelstaten, die het meest te verliezen hebben, mogen bij de verdeling van dat fonds niet in de kou blijven staan.”

Bezorgd over Noord-Ierland-protocol

Ten slotte sprak Vanlouwe zijn bezorgdheid uit over het zogenaamde Noord-Ierland-protocol dat nu onder druk staat. “Want zoals brexit niet mag uitdraaien op een vechtscheiding tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, mag brexit evenmin nieuwe spanningen creëren in de moeilijke scheiding tussen Ierland en Noord-Ierland”, zo besloot Vanlouwe.

Onderwerpen