Comité van de Regio’s bezoekt Haven van Zeebrugge

Door Karl Vanlouwe op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Europese Unie, Brexit, Buitenlandse handel

Op initiatief van Karl Vanlouwe (N-VA), Vlaams parlementslid en fractieleider van de Europese Alliantie in het Comité van de Regio’s, heeft een internationale delegatie een bezoek gebracht aan de Haven van Zeebrugge. De delegatie uit het Comité van de Regio’s werd ontvangen door haven-CEO Joachim Coens die uit de doeken deed wat Brexit betekende voor de haven.

Van de totale handel in de Haven van Zeebrugge is bijna de helft gerelateerd aan het Verenigd Koninkrijk, hiervan is 67% export naar de overkant van het kanaal. Een harde Brexit waarbij geen goede handelsdeal uit de bus komt, zou dus een enorme impact hebben op de werkzaamheden in de haven. Voor het bedrijfsleven is de prioriteit bij uitstek de praktische invulling en uitwerking van Brexit. Helaas komt dit tijdens de Brexit-onderhandelingen pas op een later moment aan bod. De Haven van Zeebrugge probeert alvast zoveel als mogelijk te anticiperen en nieuwe bedrijfsprocessen uit te denken. Als men hierbij uitgaat van het slechtst mogelijke Brexit-scenario, het terugvallen op WTO-tarieven (Wereldhandelsorganisatie), is men voorbereid voor elk mogelijk scenario.

Het bezoek van de COTER-commissie (Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget) van het Comité van de Regio’s, kwam er op vraag van Karl Vanlouwe (N-VA). “De Haven van Zeebrugge toont al enige tijd aan dat het zich pro-actief voorbereidt op Brexit. Ik wilde dit goede voorbeeld kunnen tonen aan vertegenwoordigers van het Comité van de Regio’s uit verschillende Europese landen (Tsjechië, Denemarken, Griekenland, Litouwen, Polen, etc.). Een handelsonvriendelijke Brexit kan een open en exportgerichte economie als de onze enorm treffen. Daarom is het belangrijk dat we vanuit Vlaanderen op verschillende manieren steun vinden om tot een goede handelsdeal te komen met het Verenigd Koninkrijk. Dit bezoek was alvast een schot in de roos om onze Vlaamse belangen op het Europese toneel te behartigen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is