De VGC krijgt door dit nieuwe decreet meer slagkracht. Niet alleen groeit de dotatie die ze krijgt, de dotatie wordt ook decretaal verankerd en groeit elk jaar met 3,5 procent. “De Vlaamse Gemeenschap geeft de VGC meer financiële zekerheid en toont zo nogmaals dat ze meer wil investeren in haar hoofdstad”, zegt een tevreden Vanlouwe.

Meer toezicht en overleg

Met het nieuwe Brusseldecreet krijgt de VGC van de Vlaamse Gemeenschap in totaal nu iets meer dan 50 miljoen euro aan middelen per jaar. Met die middelen kan ze natuurlijk niet eender wat doen. Daarom staat in het nieuwe Brusseldecreet dat de VGC samen met de Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst moet sluiten die bepaalt op welke manier de middelen ingezet zullen worden. Zo kan de Vlaamse Gemeenschap erop toezien dat de middelen dienen om het Nederlandstalige karakter van de hoofdstad te versterken. Bovendien stelt het decreet dat de Vlaamse ministers en collegeleden van de VGC jaarlijks moeten overleggen over het Vlaamse beleid in de hoofdstad. De afgelopen jaren was dat niet het geval, en dat zorgde vaak voor gemiste kansen en beleid dat niet op elkaar was afgestemd. “De Vlaamse Gemeenschap vraagt meer toezicht en overleg over wat de VGC met de ontvangen middelen doet. Dat is niet meer dan logisch en een voorbeeld van goed bestuur”, besluit Vanlouwe.