Brexit: rechtszekerheid voor 35.000 landgenoten

Door Karl Vanlouwe op 8 september 2017, over deze onderwerpen: Werken, Europees beleid, Brexit
Londen

In de context van de aanstaande brexit wil Vlaams minister-president Geert Bourgeois de rechtsonzekerheid van Vlamingen in het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk beperken. “Ik ben tevreden dat onze minister-president de brexit-onderhandelingen van nabij opvolgt en de Vlaamse belangen behartigt”, zegt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe.

In augustus bleken 26.478 landgenoten ingeschreven te zijn in de consulaire bevolkingsregisters in Londen. Volgens de Vlaamse Regering is dat echter niet het exacte aantal. “Schattingen gaan eerder uit van ongeveer 35.000. Ongeveer zeventig procent zou in de ‘Greater London Area’ leven en werken. Het gaat dan vooral om Vlamingen die hoogopgeleid zijn”, aldus Vanlouwe. Omgekeerd wordt het aantal Britten dat in ons land verblijft op ongeveer 30.000 geschat.

Rechtszekerheid tijdens en na brexit

De Vlaamse Regering wil dat de rechten worden beschermd op basis van het beginsel van wederkerigheid. Er moet dus gelijktijdig worden onderhandeld over de rechten van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en van Britten in de Europese Unie. “De Vlaamse Regering houdt ook nauwgezet de situatie van zelfstandigen, grensarbeiders en gedetacheerden in het oog. Terecht, aangezien de meeste Vlamingen in het Verenigd Koninkrijk tot die categorieën behoren”, besluit Vanlouwe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is