Religieuze minderheden zijn vaak de grootste slachtoffers van de ideologische uitzuivering door terreurgroepen als IS. Om die reden heeft federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken de voorbije twee jaar ruim zeshonderd christenen uit Syrië een humanitair visum verleend. “De desintegratie van de christelijke gemeenschappen is een van de grote beproevingen van onze tijd. Ze zal gepaard gaan met een groot verlies aan mensenlevens én aan cultureel erfgoed dat duizenden jaren oud is”, vreest Marc Hendrickx. “We vragen de Vlaamse Regering dan ook om de vernietiging van kunstwerken en religieuze artefacten te beschouwen als een schending van het Cultuurgoederenverdrag van Den Haag.”

Ook niet-gelovigen bedreigd

“Maar ook mensen die niet gelovig zijn of een niet-religieuze levensbeschouwing aanhangen, worden in beide regio’s vervolgd en met de dood bedreigd”, stipt Karim Van Overmeire aan. “Daarbij laten de methoden van groeperingen als IS niets aan de verbeelding over: diefstal, afpersing, gedwongen bekering, vernietiging van eigendommen en religieuze artefacten, verkrachting, seksuele slavernij, folteringen en massamoord. Wij vragen de Vlaamse Regering om die gruwel op internationale fora aan te kaarten en aan te dringen op politieke actie ter bescherming van de geviseerde minderheden.”

“Ten slotte vragen wij om die misdaden ook bij het Internationaal Strafhof aanhangig te maken. Wij roepen landen in die regio’s ook op om de jurisdictie van dat hof te erkennen, zodat we de gruwelijke barbarij van groeperingen zoals Islamitische Staat kunnen onderzoeken en bestraffen. Zonder de politieke wil van alle partijen om het sektarisme te doorbreken, zullen de minderheden de komende generaties verloren gaan door geweld, genocide en migratie”, waarschuwt Karl Vanlouwe.