Asielcrisis op agenda van Europees Comité van de Regio's

Door Karl Vanlouwe op 14 september 2015, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Europese Unie, Asiel, Asiel en migratie, Vluchtelingencrisis
Asielcrisis op agenda van Europees Comité van de Regio's

In de marge van de Europese top over de vluchtelingenproblematiek debatteerde ook het Comité van de Regio’s, de assemblee van regionale en lokale afgevaardigden in de EU, over de asielcrisis. Het Comité bestaat uit 350 leden en heeft een adviserende bevoegdheid. De leden vertegenwoordigen regio’s en steden en ervaren de vluchtelingenstromen dus zeer sterk in de concrete praktijk, aldus Karl Vanlouwe (N-VA) die lid is van het Comité. Hij voerde voor N-VA het woord in het debat over een Europese migratieagenda en pleitte voor meer samenwerking met lokale overheden, een sterk buitengrenzenbeleid, een lijst van veilige landen en een verplicht spreidingsplan als sluitstuk.

In de Commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX) van het Comité van de Regio’s stond vandaag een ontwerp van advies over de Europese migratiepolitiek op de agenda. Dat ontwerp was ook aanleiding tot debat over de huidige asielcrisis waarmee behalve de Europese Unie en de lidstaten, ook de regionale en lokale autoriteiten te maken krijgen. “Lokale overheden worden op het terrein als eerste geconfronteerd met de asielcrisis, het is daarom ook essentieel dat zij mee betrokken worden in het zoeken naar oplossingen”, aldus Vanlouwe.

Tijdens het debat lichtte Vanlouwe ook enkele Europese N-VA-voorstellen over de asielcrisis toe. De volgende drie elementen zijn de toetssteen voor het al dan niet goedkeuren van bepaalde maatregelen (i) een sterker buitengrenzenbeleid. Het principe van de Schengen-zone, waarin binnengrenzen verdwijnen, kan maar werken als de buitengrenzen effectief gecontroleerd worden. (ii) Een Europese Unie die geen rem vormt op het activeringsbeleid van de EU-lidstaten en (iii) als sluitstuk een verplicht spreidingsplan waarin alle Europese lidstaten hun verantwoordelijkheid opnemen. Daarnaast moet er een lijst opgesteld worden met “veilige landen” en moeten er maatregelen (‘push backs’) komen zodat vluchtelingen de gevaarlijke oversteek niet maken.

Het ontwerpadvies in het Comité van de Regio’s moet nog in plenaire zitting gestemd worden. Vanlouwe kondigt alvast aan amendementen in te dienen om de N-VA-voorstellen zo veel mogelijk ingang te doen vinden in de tekst. “Rust en stabiliteit in het Midden-Oosten zijn essentieel om de vluchtelingenstroom bij de oorzaak te stoppen, maar daarnaast moeten we er nu alles aan doen om de huidige crisis in Europa aan te pakken”, besluit Vanlouwe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is