Blazoen oppoetsen

De omstreden landhervorming in Zuid-Afrika dient vooral om het blazoen van het ANC op te poetsen, meent Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe. “Zuid-Afrika staat in 2019 voor een belangrijk verkiezingsjaar. Het almachtige ANC wordt geplaagd door corruptieschandalen, machtsmisbruik en slechte economische cijfers. Om populariteit te winnen bij haar traditionele achterban zet het ANC in op een radicaal onteigeningsbeleid. Grote landbouwdomeinen, vaak in eigendom van blanke boeren, worden herverdeeld. Het populistische haast anti-blanke karakter van deze hervormingen is de meesten niet ontgaan en roept terecht internationaal heel wat protest op“, legt Karl Vanlouwe uit.

Geen tweede Zimbabwe

Collega Marc Hendrickx valt hem bij: “Zuid-Afrika is een Vlaams partnerland. Voor ons vormen de landhervormingen op zich geen probleem, ze kunnen zelfs een positieve rol spelen in de ontwikkeling van het land. Maar eigendomsrechten - een hoeksteen van een stabiele samenleving - mogen niet zomaar met de voeten getreden worden, ongeacht de etnische achtergrond van de landbouwer of historische sentimenten. En bij de huidige plannen is dat juist wél het geval. We maken ons dan ook grote zorgen over de gevolgen op lange termijn voor hun economie, voedselzekerheid en de samenleving. Zuid-Afrika mag geen tweede Zimbabwe worden.“

Zonder overleg

Kamerlid Peter Luykx herinnert eraan dat de N-VA al meermaals gevoelige Zuid-Afrikaanse kwesties aankaartte. “Met de Plaasmoorde, het verdringen van de unieke Afrikaner cultuur en taal, maar ook de controversiële landhervormingen brachten we Zuid-Afrika meermaals in de aandacht. Minister Reynders wist dus zeer goed dat de kwestie gevoelig ligt voor ons en dat een beslissing als deze niet zonder overleg op onze instemming kon rekenen. Wij verwachten dat hij duidelijk de landonteigeningen zonder compensaties afkeurt. De landbouwsector blijft een ankerpunt voor voedselzekerheid in Zuid-Afrika, maar wordt steeds kwetsbaarder. Mogelijke landonteigeningen bedreigen niet alleen deze economische poot in Zuid Afrika maar bedreigen ook de voedselzekerheid.