39 internationale of Europese stages dankzij Flanders Trainee Programme

Door Karl Vanlouwe op 11 oktober 2022, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Maar liefst 39 Vlamingen lopen via het Flanders Trainee Programme (FTP) stage bij een internationale of Europese organisatie, blijkt uit een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe (N-VA) aan minister-president Jan Jambon. Het FTP voorziet financiële steun voor jongeren met een onbezoldigde stage bij een multilaterale organisaties.

 

Het FTP is een Vlaams beursprogramma dat financiële steun toekent aan Vlamingen onder de 35 jaar die geselecteerd worden voor een onbezoldigde stage bij een multilaterale organisatie. Zo tracht Vlaanderen jonge professionelen te ondersteunen bij het uitbouwen van een carrière in een internationale organisatie, een Europese instelling of de diplomatie.

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe vroeg bij minister-president Jan Jambon cijfers op over het FTP. Daaruit blijkt dat het Vlaams subsidieprogramma een succes blijft. Op 23 september 2022 stond het totaal van goedgekeurde beursaanvragen op 39. De Vlaamse overheid biedt zo de nodige financiële middelen aan 39 starters om hun loopbaan aan te vatten. Uit de opgevraagde cijfers blijkt dat ze stage lopen bij verscheidene multilaterale organisaties. Er werd maar liefst 214.067,41 euro aan steun uitbetaald.

 

Vanlouwe is bijzonder tevreden over deze cijfers: “Het FTP is een uitermate belangrijk en zinvol instrument om Vlamingen te helpen bij het uitbouwen van een internationale carrière. Het geeft de nodige financiële steun aan starters die hun de kans biedt om een stage te doen bij prestigieuze organisaties. Dit is ongetwijfeld de gedroomde start voor een mooie loopbaan in een internationale organisatie, Europese instelling of de diplomatie.”

 

Dat laatste lijken de cijfers alvast te bevestigen. Volgens het kabinet-Jambon zijn er 84 alumni van het FTP (looptijd 2017-2020) die momenteel werkzaam zijn bij internationale organisaties, Europese instellingen of de Vlaamse diplomatie. “Zo zet het FTP Vlaanderen internationaal mee op de kaart. Het is belangrijk dat Vlamingen actief zijn in multilaterale organisaties en zo kunnen bijdragen aan het netwerk van Vlamingen in de wereld. We mogen trots zijn op dit programma en op al die Vlamingen die zich inzetten voor deze organisaties, die belangrijk werk leveren in tijden waarin internationale samenwerking niet meer vanzelfsprekend is”, besluit Vanlouwe.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is