Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende regiospecifieke analyses en aanbevelingen in het kader van het Europees semester

van Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Rik Daems, Axel Ronse, Ward Kennes en Jos Lantmeeters
1031 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het bevriezen van de toetredingsprocedure van Turkije tot de Europese Unie

van Jean-Jacques De Gucht, Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Jan Van Esbroeck
1080 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft

van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck
900 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de reactie van de Vlaamse Regering op het schijnbaar nieuwe standpunt van president Trump over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP)

van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
1914 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de verkiezing van Saoedi-Arabië voor de Commission on the Status of Women van de Verenigde Naties

van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
1928 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Verplichte inburgering - Overleg met Brussel

van Karl Vanlouwe aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
479 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de diverse promotiecampagnes voor Brussel

van Joris Poschet aan minister Sven Gatz
328 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de gevolgen van de brexit voor Vlaamse internationaal actieve kmo's en het gebrek aan bekendheid van het brexit-meldpunt van Flanders Investment & Trade (FIT)

van Vera Jans aan minister Geert Bourgeois
1761 (2016-2017)

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende regiospecifieke analyses en aanbevelingen in het kader van het Europees semester

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Koen Van den Heuvel
1031 (2016-2017) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2