Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissies “Brussel en Vlaamse Rand”, “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” en “Bestrijding gewelddadige radicalisering”. Als plaatsvervanger ben ik lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”.

Als Brusselse Vlaming ben ik in de commissie “Brussel en Vlaamse Rand” voornamelijk bezig met tweetaligheid in de hoofdstad en verplichte inburgering voor nieuwkomers. Daarnaast zet ik me in voor aangepaste structuren voor een goed Brussels bestuur, een gemeenschapskeuze voor elke Brusselaar en voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in onze hoofdstad.

In de commissie “Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden” val ik onder andere terug op mijn ervaringen als voormalig commissievoorzitter “Buitenlandse Zaken en Defensie” in de Senaat. Ook mijn expertise die ik als lid van het EU Comité van de Regio’s en het NAVO-parlement opbouw, zet ik in voor mijn parlementair werk in deze commissie. Mijn focus ligt vooral op de werking van de Europese Unie en de relatie met Vlaanderen die ik met een positief-kritische bril bekijk. Zo wil ik Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. Ook besteed ik aandacht aan het Europees buitenlands beleid, het Europees en Trans-Atlantisch defensie- en veiligheidsbeleid, en het spanningsveld tussen Vlaams, federale en Europese diplomatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media” werk ik rond deze 4 domeinen in een Brusselse context.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Daar werd ik verkozen als Eerste Ondervoorzitter. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik ook deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk daar, vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement en daarbuiten, schrijf je dan zeker in op mijn persoonlijke nieuwsbrief via mijn startpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de versterking van het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in Brussel

van Karl Vanlouwe, Willy Segers, Lieve Maes, Bart Nevens, Peter Persyn en Jan Van Esbroeck
1229 (2016-2017) nr. 1

Amendement voorgesteld na het uitbrengen van het mondeling verslag op het voorstel van resolutie betreffende de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

van Tine Soens, Bart Caron, Karl Vanlouwe, Rik Daems en Sabine de Bethune
1202 (2016-2017) nr. 4

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1202 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de door de minister vertolkte standpunten op vergaderingen van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake gezinsbijslag en de Vlaamse Sociale Bescherming

van Karl Vanlouwe aan minister Sven Gatz
2982 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het overleg met betrekking tot de eventuele impact van de brexit op Vlaanderen

van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
2783 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) en de adviesvraag over het Investment Court System bij het Europees Hof van Justitie

van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
2817 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de berichtgeving dat het Verenigd Koninkrijk het visserijverdrag van 1964 heeft opgezegd

van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
2702 (2016-2017)

Verslag van de gedachtewisseling over de gevolgen van de brexit

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Karim Van Overmeire
1225 (2016-2017) nr. 1

Vraag om uitleg over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

van Manuela Van Werde aan minister Geert Bourgeois
2646 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2