Vlaanderen haalde ook in 2014 investeringsnorm voor Brussel

Door Karl Vanlouwe op 27 augustus 2015, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

De Brusselnorm vormt de leidraad voor het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2014 behaalde Vlaanderen die investeringsnorm in zo goed als elk beleidsdomein. Tot die conclusie komt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe, die voor alle Vlaamse ministers naging in hoeverre zij de norm naleefden.

De Vlaamse Gemeenschap beschouwt dertig procent van de Brusselse bevolking als doelgroep voor haar beleid. Aangezien de 300.000 Brusselaars in kwestie op die manier iets meer dan vijf procent van de Vlaamse bevolking zouden uitmaken, wordt iedere Vlaamse minister met gemeenschapsbevoegdheden verondersteld minstens vijf procent van zijn totale uitgaven te investeren in de hoofdstad.

Inhaalbeweging voor Welzijn

Enkel het beleidsdomein ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ slaagde helaas niet in die opdracht en investeerde slechts drie procent van de totale middelen in Brussel. Daar dringt een inhaalbeweging zich op. “Waar we onze engagementen niet halen, moeten we een tandje bijsteken. Dat spreekt voor zich”, stelt Vanlouwe. 

Andere beleidsdomeinen, zoals ‘Inburgering en Integratie’, deden het vorig jaar dan weer een pak beter dan vooropgesteld: daar ging meer dan tien procent van het beschikbare budget naar Brussel. En met 9,18 procent overtreft de Vlaamse Regering ook in het beleidsdomein ‘Cultuur, Jeugd en Media’ ruimschoots de norm. Aan ‘Sport’ in Brussel ging 7,13 procent van de beschikbare middelen op. Ook bijzonder succesvol in Brussel is het Nederlandstalig ‘Onderwijs’: daarvoor trok Vlaanderen 5,41 procent van het totale onderwijsbudget uit.

“Brussel is onze hoofdstad, ons venster op de wereld. Willen we als Vlaamse Gemeenschap in Brussel zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn, dan moeten we in Brussel blijven investeren. Als ook de Franse gemeenschap een dergelijke inspanning zou doen, zou Brussel er alvast beter aan toe zijn”, besluit Vanlouwe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is