Vlaamse en Waalse justitie

Door Karl Vanlouwe, Els De Rammelaere op 15 januari 2010, over deze onderwerpen: Justitie

Als er in Vlaanderen een breed draagvlak bestaat voor de hervorming van justitie en in Wallonië niet, kan het Vlaamse Gewest alvast beginnen met een proefproject. Dat betogen twee N-VA-politici in De Standaard.

'De Clercks oorspronkelijk hervormingsconcept was goed: transparant en werkbaar. Maar door de vele compromissen is de hervorming verwaterd tot een onwerkbaar gedrocht. Sommigen redeneren misschien "beter iets dan niets", maar niets is beter dan dit. Dit is een achteruitgang op de bestaande situatie.' De woorden van N-VA denkt u? Nee, het zijn die van professor Brice De Ruyver, voormalig veiligheidsadviseur van gewezen premier Guy Verhofstadt (Open VLD), gisteren in de mond nam over de afgezwakte nota van Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V). Hard, maar niet minder dan de waarheid.

Eind december stapte N-VA uit het 'Atomium-overleg' voor de hervorming van de justitie omdat er - na maanden onderhandelen - geen bereidheid bestond om te werken aan een grondige en fundamentele hervorming van justitie in het belang van de rechtzoekende. De aanvankelijke nota van minister De Clerck werd afgezwakt en de nieuwe nota kwam op essentiële punten niet langer tegemoet aan de oorspronkelijke doelstellingen. Minder rechtbanken door oprichting van een éénheidsrechtbank (met gespecialiseerde afdelingen), een geografische hertekening (16 in plaats van 27 gerechtelijke arrondissementen) en de invoering van integraal management in de rechtbank. Eén voor één sneuvelden ze. In een interview met Knack verklaarde minister van Justitie De Clerck dat N-VA het overleg had verlaten omdat communautaire tegenstellingen wogen op de onderhandelingen. Een rookgordijn om zichzelf buiten schot te zetten. Het was de afzwakking van de nota die ons er na maanden gepalaver toe aanzette om uiteindelijk de stekker uit het stopcontact te trekken. Terecht noemt De Ruyver de afgezwakte voorstellen een achteruitgang. Het behoud van de aparte positie van de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel, de vrede- en politierechtbanken waarboven een beheerscomité wordt geplaatst voor deze rechtbanken, is volstrekt onwerkbaar en zal ontaarden in eindeloos gepalaver.

Nochtans bestaat er in Vlaanderen een breed draagvlak voor de aanvankelijke hervormingsvoorstellen. In Wallonië niet. Wel, dan ligt de oplossing voor de hand: een justitie met twee sporen. Waarom geen proefproject opstarten? In een gerechtelijk arrondissement van het Vlaams Gewest kan dan gewerkt worden met een éénheidsrechtbank en dus volgens het oorspronkelijke voorstel van De Clerck. Daarnaast kan een proefproject gestart worden in een gerechtelijk arrondissement van het Waals Gewest gebaseerd op het nieuwe compromisvoorstel waar het Atomium-Overleg nu op gestrand is. De bestaande rechtbanken blijven er behouden en krijgen een overkoepelend beheerscomité waarin vertegenwoordigers zitten van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, rechtbank van koophandel, de Vrede- en Politierechtbanken. Na twee jaar kunnen beide projecten dan geëvalueerd worden. De conclusies die dan zullen volgen, zijn wat ons betreft nu al voorspelbaar: Vlaanderen zal kiezen voor een nieuwe eenheidsrechtbank. Wallonië zal kiezen voor het behoud van de heilige huisjes.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is