Taalklachten verdienen betere opvolging

Door Willy Segers, Karl Vanlouwe op 29 januari 2015, over deze onderwerpen: Nederlands in de Rand, VlaParl - Brussel en Vlaamse Rand, Wonen en werken in Brussel

De huidige behandeling van taalklachten moet en kan beter. Daarvoor zal de bevoegde Vlaamse minister Sven Gatz (Open Vld) overleg plegen met het Agentschap Binnenlands Bestuur en de cel Coördinatie Brussel. Dat vernamen Willy Segers en Karl Vanlouwe, die voor de N-VA in het Vlaams Parlement zetelen.

Willy Segers stelde enkele vragen naar aanleiding van het gebrekkig functioneren van het Steunpunt Taalwetwijzer, dat vragen en klachten over taalgebruik behandelt. Eén halftijdse juriste staat er in voor de dienstverlening, maar die is tot eind mei in zwangerschapsverlof. Ook in het verleden was het steunpunt meermaals on(der)bemand. “Vele vragen worden nu niet behandeld”, aldus Segers. “Er bestaat wel een parallelle dienstverlening via andere overheidsdiensten, maar de minister gaf zelf toe dat we daar een tandje mogen bijsteken. Hoewel er binnenkort een website komt waar veelgestelde vragen een antwoord krijgen, vinden we dat het steunpunt continu actief moet zijn. Een beter begrip van de taalwetgeving leidt immers tot een betere naleving ervan”, besluit Segers.

Betere coördinatie
Karl Vanlouwe pleit alvast voor een betere coördinatie van de taalklachten op de verschillende niveaus. “Bovendien moet er een duidelijke sensibilisering komen rond het Vlaams Meldpunt Taalklachten. Mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun klacht. Nochtans bestaan er nog steeds heel wat wantoestanden in de Brusselse ziekenhuizen.”

Ten slotte stelt Vanlouwe de huidige functie van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht als sluitstuk van de taalwetgeving in vraag: “Het is immers al gebleken dat die commissie taalklachten niet altijd even efficiënt behandelt. Taalklachten hebben nochtans te maken met communicatie en met leefbaarheid in de tweetalige hoofdstad die Brussel is - of zou moeten zijn.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is