Structureel wanbeleid in Brusselse gemeenten

Door Karl Vanlouwe op 30 december 2013, over deze onderwerpen: Hervorming Brussel, Wonen en werken in Brussel

Het zwembad van de Brusselse gemeente Ganshoren is na een jarenlange lijdensweg eindelijk gerenoveerd. Maar omdat het gemeentebestuur van Ganshoren maar geen akkoord over de uitbating bereikt met de omliggende gemeenten, is de opening nog niet voor morgen. Opnieuw zijn de Brusselaars het slachtoffer van de vele complexe structuren in de hoofdstad.

Het zwembad van Ganshoren is al gesloten sinds 2002. Met hulp van het Beliris-fonds kreeg de gemeente de nodige fondsen voor renovatie bijeen. Tegelijk bleek dat de gemeente de uitbating niet kon dragen. Het jaarlijks exploitatieverlies wordt op een half miljoen geraamd. Ganshoren hoopte de financiële last te dragen samen met Jette, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg. Maar de gemeenten raken het zelfs niet eens over de toegangstarieven.

N-VA-senator Karl Vanlouwe, inwoner van Ganshoren, ziet hierin het bewijs dat de 19 baronieën nog steeds bestaan in Brussel: “De inwoners ondervinden nadeel bij de veelheid aan structuren. Brussel heeft nood aan een eenvoudiger bestuur, niet aan een legertje dorpspolitici zonder grootstedelijke visie."

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is