Peiling N-VA Brussel toont aan dat Brusselaar Vlaanderen niet wil loslaten

Door N-VA op 14 november 2013, over deze onderwerpen: Hervorming Brussel, Wonen en werken in Brussel

N-VA Brussel stelde deze ochtend de resultaten voor van een peiling over de houding van de Brusselaars t.a.v. de Brusselse band met Vlaanderen en Wallonië.  

De Franssprekende Brusselaars staan positief tegenover de Vlaamse Gemeenschap en haar kwalitatieve aanbod. De (Brussel)keuze is dus een goede zaak. Brusselse Vlamingen nemen bovendien duidelijk stelling voor een hechte band met de rest van Vlaanderen.

Zij willen ook meer betrokkenheid bij het bestuur van het Brussels Gewest. Dit zal leiden tot meer efficiëntie, betere dienstverlening en minder taalproblemen. Bij Franssprekende Brusselaars  valt dit pleidooi geenszins op een koude steen. De overgrote meerderheid van de Brusselaars ziet het Brussels Gewest trouwens als de ontmoetingsplaats voor de twee grote gemeenschappen. 

Opvallend: de overgrote meerderheid van de Brusselse Vlamingen vindt dat Brussel de hoofdstad van Vlaanderen moet blijven, terwijl Franstaligen niet willen weten van Brussel als hoofdstad van Wallonië.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is