Federale inmenging in Vlaamse diplomatie is onaanvaardbaar

Door Karl Vanlouwe op 10 november 2022, over deze onderwerpen: Diplomatie
Karl Vanlouwe

Volgens een federale omzendbrief moeten federale diplomaten actief hun Vlaamse collega’s ‘omzeilen’. “Kan absoluut niet”, zegt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe, die aan minister-president Jan Jambon vroeg om hierover in gesprek te gaan met premier De Croo. Dat gesprek moet inderdaad plaatsvinden, laat Jambon weten. 

“Vlaanderen en het federale niveau hebben een eigen diplomatiek korps, telkens bevoegd voor de eigen interne bevoegdheden”, legt Karl Vanlouwe uit. “Vlaanderen mag in het buitenland optreden binnen zijn eigen bevoegdheden, zoals onderwijs, toerisme of handel. Dat maakt dat er natuurlijk goede afspraken nodig zijn tussen de diplomaten van de verschillende beleidsniveaus. De samenwerking verloopt doorgaans goed, maar er zijn pijnpunten. Die omzendbrief is een ongezien uitschieter.”

‘Actief Vlaamse diplomaten omzeilen’

Uit de omzendbrief blijkt dat het federale diplomatieke korps ‘actief de Vlaamse vertegenwoordiging dient te omzeilen’ en dat  communicaties van de Vlaamse vertegenwoordigers eerst getoetst worden op hun verenigbaarheid met het federale beleid, ook al betreft het Vlaamse bevoegdheden. “Onaanvaardbaar”, zegt Vanlouwe, die prompt een parlementaire vraag hierover stelde aan minister-president Jan Jambon. 

Onverteerbaar

Die keurt de federale instructie af: “Instructies die Vlaamse beslissingen en standpunten, binnen de eigen bevoegdheden, afhankelijk zouden maken van een federale goedkeuring zijn niet verteerbaar. Vlaanderen is ook in het buitenland bevoegd voor de eigen bevoegdheden.” De minister-president zal deze kwestie dan ook prompt aankaarten bij zijn federale evenknie, Alexander De Croo. “Wat mij betreft is deze situatie ongrondwettelijk”, stelt Jambon, die aangaf juridische stappen te ondernemen indien het overleg op niets uitdraait. 

Strijdvaardigheid

Karl Vanlouwe reageert tevreden. “Ik juich die strijdvaardigheid van de minister-president toe. We kunnen nooit aanvaarden dat het federale niveau de Vlaamse bevoegdheden niet respecteren of tracht ons eigen beleid te fnuiken,” besluit hij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is