Europese regio’s en deelstaten krijgen volwaardige stem in Europese beleidsvorming

Door Karl Vanlouwe op 10 juli 2015, over deze onderwerpen: Regio's in Europa
Europese regio’s en deelstaten krijgen volwaardige stem in Europese beleidsvorming

Het Comité van de Regio’s, de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden, heeft een voorstel goedgekeurd om de Europese deelstaatparlementen op te waarderen. “Dat moet de kloof tussen de EU en de burger verkleinen”, zegt Karl Vanlouwe, Vlaams volksvertegenwoordiger en lid van het Comité van de Regio’s, die het amendement indiende.

Het voorstel kadert in een resolutie waarmee het Comité van de Regio’s de Europese Unie adviseert om de werking van haar instellingen te verbeteren. “Volgens het subsidiariteitsprincipe moet beleid zo dicht mogelijk bij de burger gevoerd worden, tenzij het efficiënter kan op Europees niveau”, verklaart Vanlouwe. De 28 lidstaten kunnen via hun nationale parlementen de Europese Commissie wijzen op een schending van dit subsidiariteitsbeginsel. In Vanlouwes voorstel wordt opgeroepen om subsidiariteitsadviezen van deelstaatparlementen als evenwaardig te beschouwen.

Democratisch draagvlak vergroten

“Voor velen is de Europese Unie nog al te vaak een ver-van-mijn-bed-show, ondanks het feit dat de EU ontzettend veel invloed heeft op het dagelijkse leven van ons allen. Als de EU haar democratisch draagvlak bij de burger wil vergroten, moet ze de kloof met haar burgers verkleinen. Mijn voorstel zal de beleidsniveaus die dichter bij de burger staan opwaarderen”, besluit Vanlouwe, wiens voorstel een meerderheid wist te halen over de verschillende fracties heen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is